• ราคารวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคารวมอาหารเช้า
  ประเภท American Breakfast
 • ฟรีสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก
 • เบาะเสริมคิดค่าบริการ 300 บาท/ท่าน
  รวมอาหารเช้า
 • เบาะเสริมคิดค่าบริการ 400 บาท/ท่าน
  รวมอาหารเช้า [ช่วง Long holiday ]
 • เวลาเข้าพัก 14.00 น.
 • เวลาออก 12.00 น.
 • ราคาช่วงเทศกาลพิเศษวันหยุด ปีใหม่และ สงกรานต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาห้องพัก
 • ในวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี อยู่ในช่วง วันหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆคิดอัตรา Long holiday
 • ช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆรับจอง 2 คืนขึ้นไป
 • ฟรี! สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า10 ปี 1 คน สามารถพักฟรี เมื่อใช้เตียงที่มีอยู่ในห้องพัก สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่าที่โรงแรมกำหนดไว้หรือผู้ใหญ่จำนวน 1 ท่าน จะมีค่าบริการเบาะเสริม
 • อาหารเช้า American Breakfast ( Small set ) แฮม ไส้กรอก ไข่ดาว ขนมปังปิ้ง และ กาแฟ น้ำดื่ม

Booking Rate


Room Types
Rates are in Thai Baht(Per Day)
Sunday - Friday
Saturday
Long holiday
Breakfast / Person
 Double Bedroom (1-2 Person)
 (one double bed)
700-850.-
1,000.-
1,200.-
2
 Twin Bedroom (1-2 Person)
 (two single beds)
700-850.-
1,000.-
1,200.-
2
 Triple Bedroom (3-4 Person)
 (one double bed & one single)
1,200.-
1,400.-
1,600.-
3
 Family Bedroom (4-5 Person)
 (two double beds)
1,600.-
1,800.-
2,000.-
4
  การจองห้องพัก บ้านนิลวรรณ
  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพานิชย์  919-2102-796
ชื่อบัญชี บ้านนิลวรรณ สาขาหัวหิน

  ***การยกเลิกห้องพัก / เปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก
  กรณีต้องการยกเลิกห้องพัก หรือเปลียนแปลงวันเข้าพัก แจ้งล่วงหน้าก่อน 10 วันเข้าพัก คืนเงินมัดจำ 50 % และสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้
  การยกเลิกห้องพัก หรือเปลียนแปลงวันเข้าพัก น้อยกว่า 10 วันก่อนวันเข้าพัก บ้านนิลวรรณขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด และไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักใหม่ได้