• ราคารวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคารวมอาหารเช้า
  ประเภท American Breakfast
 • ฟรีสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องพัก
 • เตียงเสริมคิดค่าบริการ 300 บาท/ท่าน
  รวมอาหารเช้า
 • เวลาเข้าพัก 14.00 น.
 • เวลาออก 12.00 น.
 • ราคาช่วงเทศกาลพิเศษวันหยุด ปีใหม่และ สงกรานต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาห้องพัก
 • ในวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี อยู่ในช่วง วันหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆคิดอัตรา Long holiday

Booking Rate


Room Types
Rates are in Thai Baht(Per Day)
Monday - Sunday
Long holiday
Breakfast / Person
 Double Bedroom (1-2 Person)
 (one double bed)
850.-
1,200.-
2
 Twin Bedroom (1-2 Person)
 (two single beds)
850.-
1,200.-
2
 Triple Bedroom (3-4 Person)
 (one double bed & one single)
1,200.-
1,500.-
3
 Family Bedroom (4-5 Person)
 (two double beds)
1,600.-
2,000.-
4
  - ท่านสามารถโอนเงินมัดจำจองล่วงหน้าได้ที่
  - บัญชี บ้านนิลวรรณ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาหัวหิน
  - บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 919-2102-796
  ***การยกเลิกห้องพัก / เปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก
  กรณีต้องการยกเลิกห้องพัก หรือเปลียนแปลงวันเข้าพัก แจ้งล่วงหน้าก่อน 10 วันเข้าพัก คืนเงินมัดจำ 50 % และสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้
  การยกเลิกห้องพัก หรือเปลียนแปลงวันเข้าพัก น้อยกว่า 10 วันก่อนวันเข้าพัก บ้านนิลวรรณขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด และไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักใหม่ได้
Baan Nilawan Booking
Your name :
   
Phone :
E-mail :
Address :
Country :
Number of adults :
Number of children :
Please select the room type you wish to book
Room Types
Double Bedroom :
Twin Bedroom :
Triple Bedroom :
Family Bedroom :
Check-in :
Check-out :
Additional comments :
   

Code ::
Please click only ONCE!